GOLF

Naší specializací se stále významněji stává pořádání golfových turnajů a veškerých reklamních aktivit s tím spojených. Stále narůstající zájem o toto společensko–sportovní dění do této oblasti přitahuje další významné firmy, které při golfových turnajích a společenských akcích s nimi spojených o sobě nenásilnou formou dávají vědět.


Od roku 2007 pravidelně pořádáme již tradiční ANDY GOLF CUP, v roce 2009 zakomponovaný do komerční "šňůry" KORYNA EAGLES PARTNERS GOLF TOUR. Dále se významnou měrou podílíme na organizaci a zajištění GPA GOLF TOUR a dalších golfových turnajů.

Na tyto akce zajišťujeme nejen tisk všech reklamních materiálů, reklamní předměty jako jsou venkovní bannery, rollupy, vlaječky a další, ale také profesionální a proškolené hostesky.